تعرفه آگهی ها

آگهی ۱ ستاره

⭐️

۷ روزه

رایگان

آگهی ۲ ستاره

⭐️ ⭐️

۱۵ روزه

 ۲۰.۰۰۰ تومان

آگهی ۳ ستاره

⭐️ ⭐️ ⭐️

۳۰ روزه

 ۳۰.۰۰۰ تومان

آگهی ۴ ستاره

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

۹۰ روز

۸۰.۰۰۰ تومان

آگهی ۵ ستاره

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

۱۸۰ روزه

۱۵۰.۰۰۰ تومان

آگهی ۶ ستاره

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

۳۶۰ روزه

۲۸۰.۰۰۰ تومان

تعرفه بنر ثابت در تمام صفحات

بنر ثابت در تمام صفحات + لینک

۳۰ روزه

۴۰۰.۰۰۰ تومان

برای درج تبلیغات خود با ما در تماس باشید

تعرفه لینک متنی فوتر در تمام صفحات

لینک متنی فوتر

۳۰ روزه

۲۰۰.۰۰۰ تومان

لینک متنی فوتر

۹۰ روزه

۵۰۰.۰۰۰ تومان

لینک متنی فوتر

۱۸۰ روزه

۸۰۰.۰۰۰ تومان

برای درج تبلیغات خود با ما در تماس باشید